Zamknij okno Drukuj dokument

Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mające związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.Art. 22 ust. 1. wyżej wymienionej ustawy mówi, że podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

Załączniki

Ustawa o ochronie informacji nie jawnych (479.3kB)    
Ustawa o ochronie danych osobowych (133.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Gajewska Hanna
Data utworzenia:2009-11-04 10:19:40
Wprowadził do systemu:Gajewska Hanna
Data wprowadzenia:2009-11-04 10:20:07
Opublikował:Gajewska Hanna
Data publikacji:2009-11-04 10:24:46
Ostatnia zmiana:2009-11-04 10:24:53
Ilość wyświetleń:2381